salon asunnot ja autot Marraskuu

www.salonseudunasunnot.net 3 Parketti on pitkäikäinen, ja- lalle miellyttävä ja näyttävä lat- tiamateriaali ja siten hyvin suo- sittu. Pitkäikäiseksi sen tekee se, että sen voi hioa ja lakata uudel- leen. Huoltohionta ja lakkaus te- kevät siitä jälleen kuin uuden. Parketit ja lautalattiat pysty- tään hiomaan ja pintakäsitte- lemään monta kertaa ennen, kuin ovat elinkaarensa päässä. - Lakkaus on ylivoimaisesti suosi- tuin pintakäsittely sen helppohoi- toisuudenvuoksi. Lakattupintakes- tää normaalissa kotikäytössä 15-20 vuotta, jonka jälkeen huoltokäsit- tely on ajankohtainen, toteaa puu- lattioihin erikoistunut Esa Tuomi. Kymmenkunta vuotta yrittäjänä parkettipalvelussa ollut Tuomi täh- dentää, että parketin voi hioa kolme tai neljä kertaa ennen, kuin sen pin- ta loppuu. Tuomi on lattiaspesialis- tina toisen polven ammattimies, sil- lä jo hänen isänsä oli lattiayrittäjä. - Omakotitalojen lisäksi joissain vanhemmissa kerrostaloasunnois- sa on panostettu lattiaan parke- tilla. Nykyään lattiamateriaaleja on useita ja usein remonteissa on laitettu laminaattia alkuperäisen muovimaton tilalle, Tuomi lisää. Yksi mies hioo ja lakkaa normaa- lissa olosuhteissa noin 30m² päi- vässä riippuen siitä, millainen tila on kyseessä. Jalkalistat on hyvä olla pois kun hionta ja lakkaus tehdään. - Itse hiontatyö ei vuosin saa- tossa ole muuttunut. Lakka pois- tetaan aluksi isolla lattiahioma- koneella. Samalla koneella, mutta hienommalla hiomapaperilla pinta tasoitetaan. Reunat ja nurkat hio- taan reunahiomakoneella ja vii- meistellään tasohiomakoneella ennen lakkausta, Tuomi kuvailee. Ennen vanhaan parkettilakat hai- sivat voimakkaasti jahiomapölyäoli kaikki paikat täynnä. Nykypäivänä parkettilakat ovat lähes hajuttomia ja vesiohenteisia eikä uusien konei- den pölypussien ansiosta hiomapö- lyä huoneilmaan pääse paljoakaan. - Nykyiset lakat ovat kaikki vesio- henteisia. Vaikka puhutaan myös ns. kovasta lakasta, niin nekin ovat jo vesiohenteisia, Tuomi lisää. Puulattiaa voi jälleenkäsittelyssä myös sävyttää hieman erilaisek- si. Jos lattiasta halutaan vaaleam- pi, käytetään valkolakkaa ja jos halutaan tummempaa, lattia pet- sataan ja lakataan petsin päälle. Normaalisti asuinhuoneiston hionta- ja lakkaustyö kestää kol- misen päivää. Lakkauksen jälkeen noin vuorokauden kuluttua lat- tia kestää jo kevyttä kulkemis- ta. Kolmen vuorokauden kulut- tua huoneet voi kalustaa, mutta mattojen laittamista tulisi vält- tää vielä reilun viikon verran. Hionnalla parketille uutta elämää Esa Tuomi käyttää parketin hiontaan isoa hiomakonetta. Seinän vieressä käytetään pienempää konetta ja viimeistelyssä vielä tasohiomakonetta. Hiontatyössä pienet kukkien kastelusta aiheutuneet vauriot ja raot kitataan ja hiotaan ja lakataan näkymättömiin.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczODUw