salon asunnot ja autot lehtipohja_Helmi-maaliskuu

www.salonseudunasunnot.net 13 Asuntojen ostajat ovat aktiivisina Salon seudulla kaikenlaisista asunnoista on kysyntää. Esimerkiksi omakotitalot maakuntataajamissa ovat ostajien kiikarissa. Asuntomarkkinaennuste vuo- den ensimmäiselle neljännek- selle on nyt julkaistu. Suomen asuntokaupan verkosto, Suomen Kiinteistönvälittäjät (SKVL) en- nustaa vahvan markkinan jatku- van parin edellisvuoden tapaan myös tänä vuonna. - Ostajat ovat edelleen aktiivi- sia, mutta pula hyvistä myytä- vistä asunnoista on suurin jarru markkinoilla. Suurten ikäluok- kien lisääntyvä liikehdintä tuo mielenkiintoisen lisän markki- noihin, kun koronan aiheuttama epäröinti väistyy, todetaan SK- VL:n tiedotteessa. Vuosituhannen ennätysvuosi 2021 päättyi odottavissa tunnel- missa. Asuntomarkkinoilla on vedetty henkeä, mutta jatkuvan hyvän kysynnän myötä alkaneel- ta vuodelta odotetaan lievää hin- tojen nousu. Asuntojen ostajat ovat edel- leen hyvin halukkaita tekemään päätöksiä, mutta myyjien varo- vaisuus näkyy myyntiluvuissa. Kiinteistövälittäjät toivovat, että myyjät rohkaistuisivat, jotta markkinoille tulisi lisää kohteita myös heille itselleen. Salossa tilanne on samankaltai- nen, sillä kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Perinteisesti kes- kustan kerrostalot ovat kysytty- jä. Lisäksi rivitalot ja omakotitalot ympäri seutukuntaa ovat tällä hetkellä asunnonostajien tähtäi- messä. - Oikeastaan kaikentyyppisistä asunnoista on tällä hetkellä pu- laa. Ostajia on liikkeelle enem- män, kuin myyjiä, vaikka kaup- poja edelleen tehdään todelle aktiivisesti, toteaa Ari Pyysalo Huoneistosalosta. Alueelliset erot paikkakuntien välillä voivat olla suurehkoja juu- ri oikeanlaisen tarjonnan puut- teesta johtuen. Uudempien oma- kotitalojen kova kysyntä jatkuu edelleen koko Suomessa. Asuntokaupassa on näkyvissä tuleva mielenkiintoinen asunto- markkinatilanne. Suuret ikäluo- kat tulevat olemaan liikkeellä sekä myyjinä, että ostajina. He ovat myymässä isompia asunto- jaan ja ovat mahdollisia paluu- muuttajia myös Salon alueelle. SKVL:stä muistutetaan, että moni tulkitsee markkinoiden kiihtyneen erityisesti korona- epidemian vuoksi. Tämä ei itse asiassa ole tilastoissa nähtävis- sä niin selvästi, sillä markkinat aloittivat vahvan elpymisen jo pari vuotta aiemmin. Tästä tulee tulkinta, että kyse on pysyvämmästä tilanteesta, jossa asunnonvaihto on osa elä- män perusprosessia. P i d ä h u o l t a k o d i s t a s i ! Koti on enemmän kuin sijoitus Suoraa palvelut Koti on jokaiselle enemmän kuin sijoitus. Siihen liittyy sijoitetun pääoman lisäksi tunnearvot, asumisterveys, turvallisuus ja lähes aina pitkä omistusaika. Kodin arvosta ja ominaisuuksista tulee pitää huolta suunnitelmallisesti ja ennakoivasti. Riskejä on turha ottaa. – Arvoa voi myös kasvattaa. Talovisio.fi Helsinki Jyväskylä Lahti Lappeenranta Pori Salo Turku maksuton pilvipalvelumme talovisio. fi säilyttää kotisi kunnon dokumentit yhdessä paikassa. SUOMEN RAKENNUSASIANTUNTIJAT • Asuntokaupan kuntotarkastukset • Kosteusmittaukset • Asunto-osakeyhtiöiden kuntoarviot • Energiatodistukset kuntotarkastuksen yhteydessä • Kuntotutkimukset • Asiantuntijalausunnot Suomen Rakennusasiantuntijat Oy palvelee kaikissa kiinteistöjen ja asuntojen kunnon selvitys- ja kehitystöissä, kauppa- tilanteissa sekä esimerkiksi liikekiinteistö- jen kuntoarvioissa. Meillä paikalliset asiantuntijat myös Salossa. Paikallinen osaaminen – paikallinen vastuu – yhteinen tavoite Ota yhteyttä. Me palvelemme! www.suoraa.fi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczODUw