salon asunnot ja autot Marraskuu

www.salonvaihtoautot.net 13 Renkaiden urasyvyys on hyvä tarkistaa syksyn märkäkelien varalle hyvissä ajoin ennen run- saampia syyssateita. Varsinkin nyt, kun kesärenkailla saa lail- lisesti ajaa kelien niin salliessa. Renkaiden kunnosta ei kuiten- kaan koskaan muistuteta liikaa. Talvirengaskausi vanhojen sääntöjen mukaan alkoi marras- kuun alusta. Vielä ei kuitenkaan ole ollut talvirenkaita vaativia kelejä, eikä tällaista ole ilmeises- ti lähiviikkoinakaan luvassa. Ete- lä-Suomessa suvikumeilla saate- taan ajaa vielä koko marraskuu. - Kesärenkailla ajetaan syksyi- sin aiempaa pidempään, joten myös renkaiden ominaisuudet korostuvat. Jos urasyvyyttä on liian vähän, auto joutuu hel- pommin vesiliirtoon, toteaa Hannu Moisander Kumikor- jaamo Nimelä&Niemelästä. Lain mukaan kesärenkaiden urasyvyyden on oltava vähin- tään 1,6 millimetriä, mutta renkaan märkäpito heikkenee ja jarrutusmatka pidentyy mer- kittävästi jo silloin, kun ura- syvyyttä on alle 4 millimetriä. Mitä vähemmän renkaassa on urasyvyyttä jäljellä, sitä mata- lammassa nopeudessa renkaan pito tiestä alkaa kadota. Kulu- neella renkaalla (urasyvyys 2,5 mm) joutui vesiliirtoon 15 km/h alemmalla nopeudella kuin uudella renkaalla ajettaessa. -Renkaidenurasyvyyksistäky- sellään. Mittaamme renkaiden urasyvyydet ja kerromme niistä asiakkaille. Suosittelemme uu- sien renkaiden hankkimista, jos se on tarpeen, Moisander lisää. Näin hänen mukaansa toi- mitaan erityisesti renkaiden vaihdon yhteydessä, jotta asi- akkaat tietävät varautua seu- raavan rengaskauden mahdol- liseen renkaiden uusimiseen. Jos edessä on uusien renkai- den hankkiminen, EU-merkintä auttaa valitsemaan tarpeen- mukaiset ja turvalliset renkaat. Merkinnöistä näkee myös ren- gasäänen ja vierintävastuksen suhteen. Mikäli autolla ajetaan vain vähän, myös vanhojen ren- kaiden ikä on hyvä tarkastaa. Ajan mittaan kumiseos kove- nee, jolloin sen ominaisuudet eivät enää ole uudenveroiset. Renkaiden arvioidaan vanhe- nevan 4-6 vuoden jälkeen riip- puen ajomäärästä. Myös yli 10 vuotta sitten valmistettujen renkaiden tilalle olisi aiheellis- ta harkita uusien hankkimista. Riittääkö urasyvyys syyskeleihin? Renkaista on hyvä varsinkin syksyllä tarkistaa urasyvyys turvallisemman ajon takaamiseksi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczODUw